Facebook

Brīvā laika aktivitāšu laukuma izveide Ālaves muižas parkā

Ar LAD atbalstu Penkulē īstenojām projektu:

"Brīvā laika aktivitāšu laukuma izveide Ālaves muižas parkā", Nr. 23-06-AL30-A019.2202-000002.

Pirms īstenošanas tika apzinātas vēsturiskas liecības, kā rezultātā noskaidrojām, ka bērniem Ālaves muižā ir bijusi sava āra aktivitāšu vieta, kura atradusies augļu dārza teritorijā.

Konsultējoties ar ainavu arhitekti I. M. Janeli, projekta ietvaros, kādreizējā augļu dārza teritorijā, tika izveidots sporta/ brīvā laika aktivitāšu laukums ar atbilstošu inventāru, kurš bijis pazīstams jau muižu un pirmās Latvijas brīvvalsts laikos:
koka kājas ( ķekatas), līdzsvara šūpoles, vēsturiskā spēle “Cūciņu dzīšana”, novuss ( pazīstams no 1930. gadiem).

Laukumiņš, lai spēlētu novusu, ir pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Minētais aprīkojums, kurš pielāgots vēsturiskai videi, ir atšķirīgs no tuvākā apkārtnē pieejamā piedāvājuma.

Parka teritorijā tika uzstādītas arī labierīcības.

Rezultātā ir uzlabota pieejamība kultūras un dabas mantojumam un labiekārtota vide, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai gan kopienai, gan citiem interesentiem.

Paldies:

https://www.dobelespartneriba.lv/

https://www.lad.gov.lv/lv un Aijai Lokmanei personīgi

z/ s Mazbaldonas

Ilzei Mārai Janelis

Egija Gustava

Sandijam

Uz tikšanos Ālaves muižā, Penkulē!