Facebook

Ziedot

Biedrības mērķi ir:

  1. veicināt Penkules pagasta vides labiekārtošanu, vides pieejamības uzlabošanu un dzīves kvalitātes pilnveidošanu;
  2. veicināt Penkules pagasta iedzīvotāju socializēšanos un integrēšanos, nodrošinot dažādas aktivitātes;
  3. atjaunot, vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības, kas saistās ar Penkules pagastu;
  4. veicināt un palielināt sabiedrības interesi par vēsturisku objektu saglabāšanu, uzturēšanu, izpēti, popularizēšanu un to nozīmi;
  5. sekmēt sabiedrības izglītošanu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
  6. veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas, īstenojot dažāda veida projektus.

Nedaudz vairāk kā divu gadu pastāvēšanas laikā, Penkulē ir atbalstīti 15 mūsu iniciēti projekti.

Ālaves muižas parka teritorijā ar reģionālās nozīmes kultūrvēsturisko pieminekli Ālaves muižas kungu namu, kurš iekļauts arī Dobeles novada aktuālajā rīcības plānā, savāktas vairāk kā 20 tonnas atkritumu.
Pavadītas neskaitāmas stundas - arhīvos, apzinot aculieciniekus, talkojot, īstenojot projektus, kas ir 100 % brīvprātīgais darbs, laiks un nereti arī personīgās finanses.

Priecājamies par izvēli, lepojamies ar jau izdarīto, esam pateicīgi ikvienam, kurš iesaistījies un ticam, ka viss izdosies arī turpmāk!

Ja ir vēlme mūs atbalstīt, to ir iespējams izdarīt arī ziedojot.

Rekvizīti:
Penkulē atver durvis biedrība
Reģ. Nr.: 40008297642
Banka:   A/S  SEB banka
Swift: UNLALV2X
Konts: LV93UNLA0055001729584
Mērķis: ziedojums biedrības aktivitāšu īstenošanai

Paldies:

Fondi un organizācijas

Dobeles novada pašvaldībaZemgales Plānošanas reģions, Valsts kultūrkapitāla fonds, Sabiedrības integrācijas fondsLatvijas valsts meži, Eiropas Savienības līdzfinasētais "Erasmus+"Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldeValsts izglītības attīstības aģentūraDobeles TIC. SIA Vertti, AS "Dobeles dzirnavnieks",  AS Sadales tīkls, Latvijas Profesionālo Gidu asociādija (LPGA), ZS "Mazbaldonas",  Radošā studija Strops, SIA "Penkule",  Piemājas saimniecība "Bērzāji",  "Rūtenberga lauku labumi", kafejnīca "Telpa", Ilonas Stangas dārzniecība, Husqvarna Latvija SIA, Penkules pamatskola, Dobeles novada pašvaldības Būvvalde

Privātpersonas:

Māra Robežniece
Juris Valdovskis
Ilze Māra Janelis
Raimonda Ribikauska
Ērika Karro
Maruta Pūpola
Nora un Christof Ferreboeuf
Ilva un Ādolfs Jonkus
Paula Šimkuse
Margita Jumīte
Aija Lubeja- Sube
Vilnis Sube
Andrejs Rozanovs
Inese Jonuška
Daina Šulmane
Agnese Bule
Ilze Bule
Vineta Ribaka
Sanita Supe
Uldis Bērtulis
Ina Jurģe
Ruta Krīgere
Silvija Kauliņa
Lelde Brikmane
Staņislavs Jonkus
Dainis Dišteins
Guntars Baranovskis
Mauragu ģimene
Bērziņu ģimene
Kuģu ģimene
Radzeviču ģimene
Kalviņu ģimene
Petra un Jānis Derkini
Kursiņu ģimene
Smiltnieku ģimene
Ruta Zimnoha
Lauma Lanceniece
Jānis Bērziņš
Jānis Baltmanis
Carl Ehrig- Eggert
Friederike Füll
Dorothea Füll
Annegret Hild